Nói đến bệnh viêm dạ dày nhiều người nghĩ ngay đến vi khuẩn Hp là...